about | contact

Photo by Sunčan Stone / Cona Archive @Steklenik, Jata C, 2020

[upcoming events]

[bio_eng]
beepblip [Ida Hiršenfelder] is a sound artist and archivist. She makes immersive bleepy psychogeographical soundscapes by use of analogue electronics, DIY and modular synths, field recordings and computer manipulations. She is interested in bioacoustics, experimental and microtonal music. She was a member of Theremidi Orchestra (2011–2017) DIY sound collective, performing in over 30 concerts at many international platforms for media art such as CT-SWaM & Eyebeam (New York), LiWoLi (Linz), Piksel (Bergen), Spektrum (Berlin), Share (New York), Radiona (Zagreb), Zagorje Noise Fest International (Trbovlje), Museum of Contemporary Art Metelkova – U3 (Ljubljana), Artos (Nicosia), KSEVT (Vitanje), Kino Šiška (Ljubljana). She is a co-founders of  ČIPke Initiative for Women with a Sense for Technology, Science and Art with artist Saša Spačal, with whom she also collaborated on a production of two sound installations and a sound album. She collaborates with media artist Robertina Šebjanič and sound artist Aleš Hieng – Zergon on a series of chemical sound installations Sound Disposition / Crystal Gardens and Time Displacement / Chemobrionic Garden. The latter was presented in many shows including Ars Electronica (2016) on The Radical Atoms and the Alchemists of Our Time. She is a member of Jata C band (with Brane Zorman, Boštjan Perovšek, Bojana Šaljič Podešva, OR poiesis) for bioacoustics in the production of radioCona (Steklenik – Gallery for Sound, Bioacustics and Art). Her solo albums Noise for Strings, Vol. 1 (2019) and Noise for Strings, Vol. 2 (2020) were published by Kamizdat label. She currently studies Masters of Sonology at the Koninklijk Conservatorium (Royal Conservatoire) in The Hague. Web: https://beepblip.org/
[bio_slo]
beepblip [Ida Hiršenfelder] je zvočna umetnica in arhivistka. Komponira potopitvene psihogeografske zvočne krajine z uporabo analogne elektronike, naredi-sama modularnih sintetizatorjev zvoka, terenskih posnetkov in računalniške manipulacije. Zanima jo bioakustika, eksperimantalna in mikrotonalna glasba. Bila je članica zvočnega kolektiva Theremidi Orchestra (2011–2017), s katerim je nastopala na več kot 30. koncertih na  mednarodnih dogodkih za intermedijsko umetnost kot so CT-SWaM & Eyebeam (New York), LiWoLi (Linz), Piksel (Bergen), Spektrum (Berlin), Share (New York), Radiona (Zagreb), Zagorje Noise Fest International (Trbovlje), Muzej sodobne umetnosti Metelkova – U3 (Ljubljana), Artos (Nicosia), KSEVT (Vitanje), Kino Šiška (Ljubljana). Je soustanoviteljica iniciative ČIPke za ženske s čutom za tehnologijo, znanost in umetnost skupaj z umetnico Sašo Spačal, s katero je sodelovala tudi pri produkcij dveh zvočnih instalacij in zvočnega albuma. Z umetnico Robertino Šebjanič in zvočnim umetnikom Alešem Hiengom – Zergonom sodeluje pri seriji elektrokemičnih zvočnih instalacij (Časovni zamih / Kemobrionični vrt; Dispozicija zvoka / Kristalni vrtovi), slednja je bila predstavljena na številnih razstavah med drugimi na festivalu Ars Electronica (2016) The Radical Atoms and the Alchemists of Our Time. Je članica banda za bioakustiko Jata C (Brane Zorman, Boštjan Perovšek, Bojana Šaljič Podešva, OR poiesis, beepblip) v produkciji radioCona (Steklenik, Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost). Njena samostojna albuma Noise for Strings, Vol. 1 (2019) in Noise for Strings, Vol. 2 (2020) sta izšla pri založbi Kamizdat. Trenutno študira magisterij sonologije na Koninklijk Conservatorium (Kraljevem konservatoriju) v Haagu. Splet: https://beepblip.org/
[Ida Hiršenfelder a.k.a. beepblip]

 

[bio_eng_archivist]
Ida Hiršenfelder (1977) is was employed at the +MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova (2014-2021) on projects related to digital archives: editor of Web Museum, a repository for contemporary audio-visual art, editor of Moderna galerija home page, member of L’internationale Online editorial board, co-curator of the Glossary of Common Knowledge. Previously, she was an archivist of DIVA Station, Digital Video Art Archive at SCCA, Centre for Contemporary Arts-Ljubljana (2007-2013) that contains over a thousand video works by local artists. She co-created Art-area bi-weekly edition on contemporary art and was an editor of feminist monthly Sektor Ž at an alternative radio station Radio Študent (2006-2014). She worked as a correspondent and critic at Dnevnik Daily. Amongst other media, she published texts in Art Words Magazine (Ljubljana), Maska Magazine (Ljubljana), Digicult.it on-line magazine (Milano), FurtherField on-line magazine (London), Dialogi Magazine for Culture and Society (Maribor) and in exhibition catalogues. To this day, she writes on media art, feminism in archives.
[bio_slo_arhivistka]
Ida Hiršenfelder (1977) je bila zaposlena v +MSUM, Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (2014-2021) pri projektih povezanih z digitalnimi arhivi: je urednica Mrežnega muzeja, repozitorija sodobne AV umetnosti, članica uredniškega odbora L’internationale Online, so-kustosinja Slovarja skupnega znanja. Med leti 2007 in 2013 je bila arhivistka pri projektu Postaja DIVA, Digitalni video arhiv v Centru za sodobno umetnost, SCCA-Ljubljana, ki vsebuje preko tisoč del slovenskih videastk in videastov. Bila je sooblikovalka dvotedneske oddaje za sodobno umetnost Art-area  in urednica mesečne feministične oddaje Sektor Ž na Radiu Študent. Delala je kot novinarka in kritičarka v redakciji za kulturo na časopisu Dnevnik. Med drugim je objavila tekste v reviji Likovne besede (Ljubljana), reviji Maska (Ljubljana), spletni reviji Digicult.it (Milano), spletni reviji FurtherField (London), Dialogi Revija za kulturo in družbo (Maribor) ter v razstavnih katalogih. Še danes piše o sodobni umetnosti, intermedijski umetnosti, feminizmu in arhivih v različnih lokalnih in mednarodnih revijah.