about

Photo by Dino Schreilechner / Cona Archive
Photo by Dino Schreilechner / Cona Archive @Steklenik Sound Disposition / Crystal Gardens, 2019

[2019 upcoming events]

Ida Hiršenfelder (1977) is a Ljubljana (Slovenia) based archivist and sound artist. She is interested in the history of media, archives and their disappearance, media archeology, and philosophy of temporality. In the context of sound art, she is specifically interested in bioacoustics and microtonal music. She composes experimental soundscapes with the use of analogue electronics, field recordings, and computer manipulations. She performs under the alias beepblip.

Since 2014, she is employed at the +MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova on projects related to digital archives: editor of Web Museum, a repository for contemporary audio-visual art, editor of Moderna galerija home page, member of L’internationale Online editorial board, co-curator of the Glossary of Common Knowledge. Previously, she was an archivist of DIVA Station, Digital Video Art Archive at SCCA, Centre for Contemporary Arts-Ljubljana (2007-2013) that contains over one thousand video works by local artists. She co-created Art-area bi-weekly edition on contemporary art and was an editor of feminist monthly Sektor Ž at an alternative radio station Radio Student (2006-2014). She worked as a correspondent and critic at Dnevnik Daily. Amongst other media, she also published in Art Worlds Magazine (Ljubljana), Maska Magazine (Ljubljana), Digicult.it on-line magazine (Milano) and many exhibition catalogues. To this day, she writes on media art, feminism in archives.

She is an advocate and user of free and open source software. She was a curator and advisor at the Ljudmila Art and Science Laboratory (2010-2014). She was a member of the experimental sound collective Theremidi Orchestra (2011-2017), developing DIY electronic instruments and creating soundscapes on over 30 performances at many international organisations for media art such as Eyebeam, New York (USA); LiWoLi, Linz (AT); Piksel, Bergen (NO), Spektrum, Berlin (DE); Radiona, Zagreb (HR); ZNFI, Trbovlje (SI); Artos, Nikozija (CR); KSEVT, Vitanje (SI); Kino Šiška, Ljubljana (SI). Together with media artist Saša Spačal, she is a co-founders of  ČIPke, Initiative for Women with a Sense for Technology, Science and Art at RAMPA Lab – Kersnikova Institute. With Spačal she also created a series of sonoseismic installations: Crust (2014) & Sonoseismic Earth (2015-2017). She collaborates with media artist Robertina Šebjanič and sound artist Aleš Hieng – Zergon on a series of chemical sound installations: responsive chemical sound installation Time Displacement / Chemobrionic Garden (2015-2016) was presented at Ars Electronica (2016) on The Radical Atoms and the Alchemists of Our Time, on Device_art 5.016 exhibition in Montreal, in a solo show at esc – medien kunst labor, Graz (AT, 2018) and group exhibition Experiment Zukunft, Kunsthalle, Rostock (DE, 2019). Sound installation Sound Disposition / Crystal Garden premiered at Stekleniku – Gallery for Sound, Bioacustics and Art, at Tivoli Greenhouse, Ljubljana (SI, 2019). Web: beepblip.org.

[communities | links]
Theremidi Orchestra [noise collective]
ČIPke [initiative for women with the sense for science, technology and art]
Academia.edu | LinkedIn
SoundCloud | Vimeo | Youtube | Instagram | Facebook | Bandcamp

[lang_slo]
Ida Hiršenfelder (1977) je arhivistka in zvočna umetnica, ki živi in dela v Ljubljani. Zanima jo zgodovina medijev, arhivi, njihovo izginevanje, medijska arheologija, filozofija temporalnosti. V polju zvočne umetnosti jo zanima bioakustika in mikrotonalika. Komponira eksperimentalne zvočne krajine z uporabo analogne elektronike, terenskih posnetkov in računalniških manipulacij. Nastopa pod psevdonimom beepblip.

Zaposlena je v +MSUM, Muzeju sodobne umetnosti Metelkova pri projektih povezanih z digitalnimi arhivi: je urednica Mrežnega muzeja, repozitorija sodobne AV umetnosti, članica uredniškega odbora L’internationale Online, so-kustosinja Slovarja skupnega znanja. Med leti 2007 in 2013 je bila arhivistka pri projektu Postaja DIVA, Digitalni video arhiv v Centru za sodobno umetnost, SCCA-Ljubljana, ki vsebuje preko tisoč del slovenskih videastk in videastov. Pred tem je bila novinarka v redakciji za kulturo na časopisu Dnevnik in Radiu Študent. Še danes piše o sodobni umetnosti, intermedijski umetnosti, feminizmu in arhivih v različnih lokalnih and mednarodnih revijah.

Je zagovornica in uporabnica prostega in odprtokodnega programja. Bila je kustosinja in svetovalka pri Laboratoriju za znanost in umetnost, Ljudmila (2010-2014). Bila je članica kolektiva za zvočno umetnost Theremidi Orchestra (2011-2017), s katerim je razvijala DIY elektronska glasbila in predstavila zvočne pokrajine na več kot 30 nastopih v številnih organizacijah za intermedijsko in zvočno umetnost kot so na primer Eyebeam, New York (ZDA); LiWoLi, Linz (AT); Piksel, Bergen (NO), Spektrum, Berlin (DE); Radiona, Zagreb (HR); ZNFI, Trbovlje (SLO); Artos, Nikozija (CR); KSEVT, Vitanje (SLO); Kino Šiška, Ljubljana (SLO). Z intermedijsko umetnico Sašo Spačal je sodelovala pri seriji sonosezmičnih instalacij (Skorja, 2014; Sonoseizmična, Zemlja 2015-2017) v produkciji Kible in Aksiome, ki sta jo med drugim predstavili na mednarodni skupinski razstavi Device_art 6.018 v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu (2018). S Sašo Spačal je bila leta 2012 tudi sopobudnica iniciative ČIPke za ženske s čutom za tehnologijo, znanost in umetnost, ki deluje v okviru Zavoda Kersnikova. Z intermedijsko umetnico Robertino Šebjanič in zvočnim umetnikom Alešem Hiengom – Zergonom razvijajo serijo zvočno-kemičnih instalacij. Z instalacijo Časovni zamik – Kemobrionični vrt so se med drugim predstavili na festivalu Ars Electronica v osrednji razstavi Radical Atoms and the Alchemists of Our Time, Linz, Avstrija (2016), na skupinski razstavi Device_art 5.016, Montreal, Kanada (2016), na samostojni razstavi v esc – medien kunst labor, Gradec (2018) in skupinski razstavi Experiment Zukunft, Kunsthalle, Rostock, Nemčija (2019). Z isto skupino so zasnovali tudi projekt Dispozicija zvoka / Kristalni vrt, ki so ga premierno predstavili v Stekleniku – Galeriji za zvok, bioakustiko in umetnost v Rastlinjaku Tivoli, Ljubljana, Slovenija (2019). Splet: beepblip.org.

Advertisements