Ida Hiršenfelder, Ekofeminizem v romanih Ursule K. Le Guin [Ecofeminism in the Novels of Ursula K. Le Guin], Spol.si, Ljubljana, 18 February 2020

Ursula Kroeber Le Guin postavlja svoje romane v izmišljene svetove, v katerih prikazuje prepletanje človeških in nečloveških stvari v skupne zgodbe, prežete z raziskovanjem alternativnih političnih sistemov, v katerih so prepoznavni tudi ekofeministični okoljevarstveni vzgibi in njena zavezanost egalitarni družbi, pacifizmu in mistiki. V romanih osvetljuje različne vidike napredka in predlaga bivanje brez ostrih razmejitev med stvarmi v svetu. Drugo ob drugo postavlja zelo različne ideje o napredku; takšne, ki so rezultat kategorialnih razmejitev med stvarmi (med človeškimi in nečloveškimi subjekti, med živo in neživo naravo) in proizvajajo mitologije o koristnosti, hierarhiji, patriarhiji, religijah in drugih nasilnih sistemih; ter takšne, ki izhajajo iz fizikalno-tehnološkega napredka in so usmerjene v enakovredno distribucijo znanja in upoštevanje vseh stvari v svetu, tako da postanejo enakovredno upravičene do dobrohotnih učinkov tehnologij in znanj. Le Guin preko literarnih likov razkriva nečloveške mentalne procese in išče besede, s katerimi bi natančno izrazila anarhofeministične etične pozicije, za katere so značilni holistični in večpomenski postopki.