Delavnica iz pisanja kritike o intermedijski umetnosti
Mentorji: Samo Gosarič, Ida Hiršenfelder in Petra Kapš

Trajanje delavnice (9 ur)
četrtek, 30. junij 2011, od 17. do 20. ure
sreda, 8. oktober 2011, od 17. do 20. ure
sreda, 21. december 2011, od 17. do 20. ure
Organizirata: LJUDMILA – Ljubljanski digitalni medijski laboratorij in SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana

Delavnica bo z modelom skupinskega izobraževanja in raziskovanja v času šestih mesecev zajela razširjeno polje sodobne umetnosti, kjer se povezujejo različna področja umetnosti (likovna, uprizoritvena, intermedijska, glasbena, medijska umetnost). Zastavili si bomo odprto vprašanje, kako razviti teoretski aparat za dešifriranje takšnih hibridnih vsebin, medijskih orodij in informacijsko komunikacijskih tehnologij v sodobno umetniški praksi in kateri so možni pristopi k interpretaciji in kritiki intermedijskih del.

Mentorji delavnice, Samo Gosarič – uprizoritvene umetnosti, Ida Hiršenfelder – vizualne umetnosti, Petra Kapš – (so)časne umetnosti, bodo z udeleženci delavnice na podlagi izbranih umetniških del umetnikov predlagali nekaj možnih interpretacij z uporabo izbranih teoretskih in asociativnih izhodišč

Potek delavnice:
Delavnico bomo začeli z uvodnim triurnim srečanjem: ogled dokumentacij obravnavanih del in predstavitev procesa raziskovanja, različnih metodologij in teoretskih virov s skupinsko diskusijo in analizo. Udeleženci bodo od mentorjev prejeli seznam priporočil, referenčnih spletnih tekstov in avdiovizualnih materialov, ki jih bodo preučili do drugega srečanja v septembru. Udeleženci bodo v vmesnih obdobjih prejemali naloge in vaje, ki jim bodo pomagale pri razmišljanja o delih in razvijanju tekstov. Za sporazumevanje in izgradnjo tekstov bodo mentorji in udeleženci uporabljali spletna orodja za skupinsko pisanje wiki in booki. Na drugem srečanju bodo udeleženci s pomočjo pogovornih vaj z drugimi udeleženci in mentorji analizirali izbrana dela, ki jih bodo pred tem videli v živo. Udeleženci bodo v zadnjem tromesečju napisali kritiko poljubnega formata po lastnem izboru, ki jo bodo analizirali mentorji v okviru zadnjega srečanja.

Cilj delavnice je izdaja zbornika tekstov. Rezultati delavnice bodo objavljeni tudi na Ljudmilinem blogu in na spletni strani SCCA-Ljubljana. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že pišejo o sodobni umetniški praksi in tistim, ki si to želijo.