In 2023, Modlu@rnice will host monthly Voltages Chirping Vehemently (VCV) online meetings for modular synthesis with the VCV Rack 2 simulator, which contains over 1,800 free and open simulations of Eurorack modules. The sessions will take place online to facilitate access, especially for those not living in Ljubljana. The meetings are conceived as an open format for peer-to-peer learning, with participants suggesting topics and influencing the course of the meeting. Each session will be devoted to the construction of one music modular patch, correlating two thematic aspects: musical or genre (rhythmic, harmonic, polyphonic, poly rhythmic, textures, granulation, pads, generative music) and technical or methodological (clocks, quantisers, sequencers, granular synthesis, phase reversal, gated filter, connection to acoustic instruments and external MIDI controllers, ring modulation). One of the goals of the meetings is to search for Slovenian equivalents for terms in the modular synthesis that are not currently established.

V okviru Modlu@rnic bodo leta 2023 potekala mesečna spletna srečanja Voltaže cvrčijo veselo (VCV) za modularno sintezo z modularnim simulatorjem VCV Rack, ki vsebuje preko 1.800 prostodostopnih simulacij Eurorack modulov. Srečanja bodo potekala na spletu, za lažji dostop predvsem tistim, ki ne živijo v Ljubljani. Poučevanje je zamišljeno kot odprt format za medsebojno učenje, pri čemer udeleženke in udeleženci lahko predlagajo teme in vplivajo na potek srečanja. Vsako srečenje bo namenjeno izgradnji enega glasbenega modularnega zvezka (patcha), ki bo med seboj prepletel dva tematska vidika: glasbenega oziroma žanrskega (ritmika, harmonija, polifonika, poliritmika, teksture, granulacija, pad, generativna glasba) in tehničnega oziroma metodološkega (ure, sekvencerji, kvantizatorji, granularna sinteza, fazni obrat, gated filter, povezava z akustičnimi inštrumenti in zunanjimi MIDI nadzorniki, zvenka/ring modulacija). Eden od ciljev srečanj je tudi skupno iskanje slovenskih ustreznic za termine iz modularne sinteze, ki trenutno še niso vzpostavljeni.

Po ogledu uvoda se online srečanju lahko pridruži kdorkoli. Srečanja bodo potekala vsako prvo nedeljo v mesecu ob 20. uri. Več informacij na: ida@beepblip.org in rea@projekt-atol.si.

VIDEO PLAYLIST

8. januar 2023: Voltaže cvrčijo veselo #1: Generativni harmonični zvezek, [zvezek v VCV formatu]
Seznam modulov iz knjižnice VCV Library:
https://library.vcvrack.com/ImpromptuModular/Clocked
https://library.vcvrack.com/AudibleInstruments/Plaits
https://library.vcvrack.com/CountModula/TriggerSequencer8
https://library.vcvrack.com/ML_modules/Quantum
https://library.vcvrack.com/Bogaudio/Bogaudio-Pan
https://library.vcvrack.com/Valley/Plateau
https://library.vcvrack.com/Befaco/SpringReverb
https://library.vcvrack.com/Bogaudio/Bogaudio-AddrSeq
https://library.vcvrack.com/voxglitch/digitalsequencer
https://library.vcvrack.com/ML_modules/SeqSwitch
https://library.vcvrack.com/MSM/ADSR

5. februar 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #2: Poliritmični zvezek
5. marec 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #3: Ambientalni dron zvezek
2. april 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #4: Večkanalna avtomatizacija
7. maj 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #5: Granularna sinteza in krožna modulacija
4. junij 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #6: Zunanji audio vnos
3. september 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #7: Zvezek iz klonov fizičnih modulov
1. oktober 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #8: Zunanji MIDI vnos
5. november 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #9: Poliritmični zvezek 2
3. december 2023, ob 20:00, Voltaže cvrčijo veselo #10: Generativni melodični zvezek 2

Mentorica: Ida Hiršenfelder (beepblip)
Produkcija: Zavod Projekt Atol
Producentka: Rea Vogrinčič