Avtorski zvezek umetnice Ide HIRŠENFELDER (beepblip), ki je nastal v sklopu projekta Akustično skupno.

Besedilo prevprašuje naš odnos do lokacije, njene zvočnosti in osmišljanja slišanega in obravnava različne umetniške pristope do teh tematik preko pogovorov z različnimi umetnicami_ki, kot so: Brane ZORMAN, Irena PIVKA, Luka PRINČIČ, Manja RISTIĆ in Petra KAPŠ (OR poiesis), in raziskuje delovanje zavoda CONE na slovenski zvočnoumetnostni in glasbenokompozicijski sceni, predvsem zaradi njenega poglobljenega odnosa do kraja poslušanja in načina, kako se telo pri poslušanju giblje v času in prostoru. Lokacija zvoka nas ne informira le o ekoloških razmerah na kraju, temveč mu daje politično in družbeno pripadnost.

Povezava na zvezek v pdf obliki. Najava izdaje na strani Zavoda Cona.

“Aktivnosti mreže Akustično skupno so sovpadale z enim najbolj dramatičnih trenutkov tišine, kar smo jim bili priča – s prelomom, ki bi ga lahko nadkrilil le morebitni izpad električne energije, kakršnega bi povzročila geomagnetna nevihta, znana kot Carringtonov dogodek. Pred omejitvami gibanja na začetku pandemije si je bilo skoraj nemogoče predstavljati, da bi kapitalistična pošast in z njo hrumenje avtomobilov, letal in človeških množic utihnilo. Čeprav je trajalo le nekaj tednov, je vlilo upanje, da bi utišanje neznosnega hrupa lahko postalo skupni cilj človeštva. Živim v optimističnem pričakovanju, da bo tudi blaženje podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, kmalu morda postalo podoben skupni cilj. Minili sta dve leti in naš skupni cilj se še nikoli ni zdel tako oddaljen. Zato je skupnostno druženje na določeni lokaciji ali iskanje fizične bližine in prisotnosti v raznolikosti percepcije zvoka v in iz našega okolja toliko bolj pomembno.”

Ida Hiršenfelder

Zvočna adaptacija besedila v francoščini je bila predstavljena na zaključni razstavi projekta Akustično skupno v Aix-en-Provence v Franciji.

Besedilo: Ida HIRŠENFELDER (beepblip)
Angleška lektura: Jana Renée WILCOXEN
Prevod v slovenščino in lektura: Melita SILIČ
Fotografija na naslovnici: Ida HIRŠENFELDER (beepblip)
Urednica: Irena PIVKA
Oblikovanje: Matej TOMAŽIN
Izdala: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, v Ljubljani, 2022
Knjižna zbirka: Steklenik 2021/22 / 3
Naklada: 300 izvodov
Ni naprodaj!

Redni program zavoda CONA podpirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo.
Besedilo Ide HIRŠENFELDER je bilo napisano za mrežo Akustično skupno in izdano v zvezku galerije Steklenik.
Dano na voljo v formatu pdf na publikacije.steklenik.si, dne 1. 1. 2023.

© CONA 2022. Vse pravice pridržane.
www.cona.si www.steklenik.si