Koncept

Misliti geološki čas, čas kotalečega kamna, čas litosfere, čas kontinentov je misliti lastno majhnost, prašnost, minljivost … Morda lahko prav s to mislijo zaobidemo norost človeškega izčrpavanja Zemlje, se čudimo njeni mogočni krhkosti, spoštujemo neštete entitete, ki so jo oblikovale v nestalnem prostoru in eonih časa.

Kamenine gora so bile nekoč na dnu morja. Organsko komponento prsti so s presnovo proizvedle bakterije. Del apnenca na Zemlji so iz sebe iztisnili kokolitofori, enocelične alge. Tako kot mi so hkrati živi in mrtvi, hkrati organski in anorganski. Vemo, da je razlikovanje nepotrebno; in vendar je pomembno, kateri svet sveti svet.[1] Stežka najdemo prostor na planetu, ki ga ne bi upravljal človek ali vsaj vplival na njegove spremembe. Svetiti drugačen svet, v katerem vlada vzajemnost in ne oblastništvo, zahteva ponotranjenje drugačnih vprašanj. Jata C se vpraša: »Kako lahko slišimo kamen in njegove eone?«

Instalacija

Bioakustična skupina Jata C v delu Kronolit, sestavljenem iz kompleksne večkanalne zvočne kompozicije in instalacije kamnitih plošč, raziskuje zvočnost in časovne razsežnosti kamnitih struktur ter njihovo trajnost in soodvisnost s človekom.

Zvočne materiale za kompozicijo so umetnice_ki pridobili s pomočjo terenskih posnetkov različnih lokacij in kamnolomov. Instalacija, kot senzorni podaljšek človeških tipal, pa služi kot kamnit instrument, s katerim kompozicijo in same vibracije kamna preko transducerjev v povratni zanki vračajo v njegovo materialnost. Tekom produkcije dela so umetnice_ki sodelovali z znanstveniki s področja mikropaleontologije, geologije in fizike ter podpornikom projekta, podjetjem Marmor Hotavlje.

Jata C (beepblip, OR poiesis, Boštjan Perovšek, Bojana Šaljić Podešva, Brane Zorman) je umetniška skupina, katere člani_ce si delijo naklonjenost do terenskih posnetkov, bioakustike in zvočne ekologije. Raziskovanja slušnih zaznav združujejo z ekološkimi in družbenimi temami, ki jih razpirajo preko znanstvenega diskurza in s pomočjo izvirnih predstav zvočnih okolij. V skladbah posnetke iz neposrednega okolja preoblikujejo v spekulativne projekcije prihodnosti in čuječe zaznave sedanjosti. Za kompozicijo skupina uporabla široko paleto naprav za zajemanje akustičnih pojavov. Igrajo po partituri, ki pušča dovolj prostora za improvizacijo in živo zvočno interpretacijo.

Pomembno je kateri svet sveti svet. Pomenljivo je katere zgodbe govorijo zgodbe.

* Donna J. Haraway. Staying with Trouble. Making Kin in the Chthulucene. Durham in London: Duke University Press, 2016, stran 35.

Kronolit razstave in koncerti

Jata C: Kronolit, razstava, Ljubljanski grad (Petokotni stolp), Ljubljana, 27. september – 26. november 2023. Foto: Miha Mally (Ljubljanski grad).

Jata C: Kronolit, odprtje razstave, Ljubljanski grad (Petokotni stolp), Ljubljana, 27. september – 26. november 2023. Foto: Miha Mally (Ljubljanski grad).

Jata C: Kronolit, razstava, Ljubljanski grad (Skalna dvoran), Ljubljana, 27. september – 26. november 2023. Foto: Miha Mally (Ljubljanski grad).

konSekvence ≡ Fragmenti možnega ekosistema, koncert, Cukrarna, Ljubljana, 2. april 2023. Foto: Katja Goljat (KonS).

konSekvence ≡ Fragmenti možnega ekosistema, koncert, Cukrarna, Ljubljana, 2. april 2023. Foto: Matej Tomažin.

Foto: Matej Tomažin, 2023

Paralelne zvočne krajine, dogodek, Kino Šiška, Ljubljana, 18. november 2022. Foto: Maša Pirc.

Gibanja: eksperimentalno zvučno događanje, festival, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 10. november 2022. Foto: Sanja Bistričić Srića.

Švicarija, Ljubljana, 30. avgust 2022. Foto: Miha Godec.

Mednarodni festival računalniških umetnosti, Maribor, 14. oktober 2022. Foto: Mitja Lorenčič.

Raziskava. Marmor Hotavlje, marec 2022. Foto: Ida Hiršenfelder.

Raziskava. Rudnik Pleše, marec 2022. Foto: Ida Hiršenfelder.

Jata C je skupina zvočnih umetnic in umetnikov (beepblipOR poiesisBoštjan PerovšekBojana Šaljić PodešvaBrane Zorman) ki jih druži zanimanje za snemanje na terenu, bioakustiko in zvočno ekologijo. V svojih raziskavah združujejo slušno zaznavo z ekološkimi in družbenimi temami, ki jih širijo v dialogu z znanstvenim diskurzom ter spodbujajo pozornost za avtohtona zvočna okolja. Za svoje skladbe uporabljajo terenske posnetke iz neposredne okolice in jih oblikujejo v špekulativne projekcije prihodnjih realnosti ter občutljivega zaznavanja sedanjosti. Pri svojem delu uporabljajo najrazličnejše terenske snemalne naprave za zajemanje okoljskih akustičnih pojavov, ki odražajo tako imenovano globoko poslušanje in neantropocentrično razmerje z biotskimi in nebiotskimi entitetami. Pri nastopih skupina uporablja prenosne inštrumente z MIDI razširitvami po splošni partituri z nekaj prostora za improvizacijo in živo glasbeno interpretacijo. Postavljajo tudi 8-kanalne zvočne instalacije s fiksnimi mediji in razstavljajo zvočne instalacije.

Web: https://jatacjatac.wordpress.com/
ProdukcijaZavod Cona
Producentka: Irena Pivka
Povezava: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost
Studio: Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Projekt je del konS – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana in Marmor Hotavlje.