Umetnici: beepblip in monitronica
Prizorišče: Kulturni Inkubator, MKC Maribor
Datum: 8. marec 2023
Organizacija: Clockwork Voltage, Faznbrifer, MKC Maribor, KonS
Rezanje plošč: Marko Lük
Foto in video: Nina Farič – Kikiriki

Vinyl Fabrika: Faznbrifer live X Clockwork Voltage is a series of events organised by MKC Maribor, in which live musical creations are recorded on a unique vinyl record. The aim is mainly to establish exciting and unusual collaborations, to exchange opinions and build a community of artists, and to learn about analogue sound and its recording on a gramophone record.

Vinil Fabrika: Faznbrifer live X Clockwork Voltage je serija dogodkov v organizaciji MKC Maribor, na katerih se glasbeni nastopi v živo snemajo na unikatno vinilno ploščo. Namen je predvsem vzpostavljanje zanimivih in nenavadnih sodelovanj, izmenjava mnenj in oblikovanje skupnosti umetnic in umetnikov ter spoznavanje analognega zvoka ter njegovega zapisa na gramofonsko ploščo.

Izbrani umetniki in umetnice v seriji so uveljavljeni na področju elektronske in eksperimentalne glasbe. Njihovi nastopi so običajno izvedeni z nenavadno akustiko, instrumenti DIY, modularnimi sintetizatorji itd. Poudarek je na improvizaciji, preizkušanju novih tehnik in uporabi različne glasbene opreme, zato dogodki presegajo ustaljene glasbene žanre. Vsi nastopi so posneti v živo na vinilne plošče z napravo “Vinyl Fabrika”, produkcijsko in izobraževalno enoto za snemanje glasbe in drugih zvokov na gramofonske plošče. Naprava v “realnem času” izrezuje zvok na vinilno ploščo.

Dražba vinilne serije: Vinyl fabrika & Clockwork Voltage, Osmo/za, 28. marec 2024, 21:00