Slovar skupnega znanja / Glossary of Common Knowledge (GCK) je kompilacija terminov o sodobni umetnosti, ki se razlikuje od tistih v obstoječi literaturi o umetnosti. GCK je bil petletni raziskovalni projekt, ki ga je Moderna galerija vodila v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala. V sodelovanju z institucijami in posamezniki iz Evrope in drugih delov sveta, je 66 naratorjev predlagalo termine, ki se navezujejo na njihovo prakso in kontekste, na zgodovinske reference, politične in družbene situacije ali na projekte Internacionale. O terminih so razpravljali in jih definirali tokom šestih seminarjev, od katerih je bil vsak namenjen enem referenčnem polju (historizacija, subjektivizacija, geopolitika, konstitutivne prakse, skupno, druga institucionalnost), knjiga pa sledi tem temam v šestih poglavjih. 

Naratorji so ustvarili množico glasov in pripovedi, s katerimi so preverjali predlagane termine, ponudili drugačna stališča, opisovali spregledana ali potlačena znanja, ki so vključevala tudi ne-Zahodne kategorije razmišljanja in spominjanja. Tovrstna metoda jim je omogočila različne načine vključevanja, deljenja in uporabe znanja ter sodelovanja na trans-globalni ravni. 

Knjiga vsebuje 86 terminov, ki jih je predlagalo 66 naratorjev: Nick Aikens, Azra Akšamija, Burak Arıkan, Marwa Arsanios, Zdenka Badovinac, Sezgin Boynik, Boris Buden, Zoe Butt, John Byrne, Jesús Carrillo, Colin Chinnery, Keti Chukhrov, Anyely Marín Cisneros, Rebecca Close, Lia Colombino, Bart De Baere, Carlos Prieto del Campo, Marta Malo de Molina, Ekaterina Degot, Galit Eilat, Róza El-Hassan, Patrick D. Flores, Kate Fowle, Cristina Freire, Anthony Gardner, Chema González, Alenka Gregorič, Dušan Grlja, Khwezi Gule, Aigul Hakimova, Vít Havránek, Beatriz Herráez, Ida Hiršenfelder, Marianna Hovhannisyan, Manray Hsu, Marko Jenko, Anej Korsika, Vasıf Kortun, Anders Kreuger, Lisette Lagnado, Thomas Lange, Miguel A. López, Manos Invisibles, Sohrab Mohebbi, Gabi Ngcobo, Miglena Nikolchina, Ahmet Öğüt, Meriç Öner, November Paynter, Alexei Penzin, Jabulani Chen Pereira, Bojana Piškur, Paul B. Preciado, Tzortzis Rallis, pantxo ramas, Suely Rolnik, Rasha Salti, Raúl Sánchez Cedillo, Aida Sánchez de Serdio Martín, Ania Szremski, Igor Španjol, Mabel Tapia, Francisco Godoy Vega, Jelena Vesić, Stephen Wright, Darij Zadnikar, Adela Železnik

Slovar skupnega znanja / Glossary of Common Knowledge so kurirali Zdenka Badovinac (Moderna galerija, Ljubljana), Bojana Piškur (Moderna galerija, Ljubljana) in Jesús Carrillo (Museo Reina Sofia, Marid, 2012-2016), knjigo je uredila Ida Hiršenfelder, založba Moderna galerija. ISBN 978-961-206-132-6

Drugi del slovarja je izšel leta 2022.