Znanstvenim fikcijam kapitala ni mogoče zgolj nasprotovati. Potrebno se jim je zoperstaviti s fikcijami, ki izvajajo pritisk na sedanjo monopolizacijo kapitala nad možnimi realnostmi.

Mark Fisher v uvodu knjige Economic Science Fictions

Datum: 26. in 27. januar 2024, ob 18.00
Prizorišče: Ustvarjalni laboratorij Krater

Avtorska posadka je na srečanjih iz prototipanj postopoma oblikovala spekulativne artefakte in situacije, ki bodo, kot interaktivni performans v nastajanju, naselile ustvarjalni laboratorij Krater – podivjano gradbeno jamo v središču Ljubljane. Obiskovalci bodo lahko vstopili v drugačno, radikalno in realutopično prihodnost ter jo dejavno soustvarjali v njihovih kulturah, ekonomijah in političnih procedurah, osnovanih na načelih medvrstne pravičnosti, (eko)feminizma in odrasti. A izvedbe performansa – januarja, v okviru Cikla YUFU, ter spomladi 2024 – ne predstavljajo zaključka, temveč šele začetek, saj je po mnenju avtoric in avtorjev napočil trenutek, da ponovno zavzamemo tako narative možnih prihodnosti kot pomen javne participacije pri njihovem preizpraševanju ter soustvarjanju. Intenca projekta in skupine je, da s konkretnimi – a še vedno eksperimentalnimi – manifestacijami vzpostavi prostor za družbeno preseganje kapitalističnega realizma; torej prostor in družbeni laboratorij za produkcijo tega, čemur Mark Fisher pravi efektivne virtualnosti – fikcije, ki ne samo, da anticipirajo postkapitalistično prihodnost, ampak jo začnejo tudi utelešati in udejanjati.

Idejna zasnova: Rok Kranjc
Avtorska ekipa: Lina Akif, Olja Grubić, Ida Hiršenfelder (beepblip), Tea Hvala, Andrej Koruza, Rok Kranjc, Gaja Mežnarić Osole, Ajda Pistotnik, Metod Zupan
Konzultanti: Katja Čičigoj, Tjaša Črnigoj, Žiga Divjak
Scenografija: Toni Soprano Meneglejte
Tehnično vodstvo: Igor Remeta
Producentka: Polona Dolžan
Produkcija: Maska Ljubljana
Partnerji: Bunker, Ustvarjalni laboratorij Krater
S podporo: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

Foto: Asiana Jurca Avci

Projekt je del evropskega projekta TESTNI POLIGON: Reparativne prakse za nov kulturni ekosistem.

Prihodnost 14b
 je živi laboratorij in eksperiment, ki ga soustvarja transdisciplinarna skupina raziskovalk, performerk, oblikovalk in aktivistk, katere namen je koncipirati, debatirati, raziskovati, pre(d)izkušati in navsezadnje performativno udejanjati (nekatere) možne prihodnosti.

So-financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.