interaktivna generativna (kemična) zvočna instalacija

Robertina ŠebjaničAleš Hieng – Zergon in Ida Hiršenfelder

Programiranje: Slavko Glamočanin
ProdukcijaProjekt Atol in LJUDMILA, 2015-2016

V kristalih je čisti dokaz obstoja formativnega življenjskega principa, in čeprav ne moremo razumeti življenja kristalov, je to kljub vsemu živo bitje.”

— Nikola Tesla, 1900

Časovni zamik: Kemobrionični vrt je interaktivna generativna kemična zvočna instalacija. Instalacija raziskuje odnos med hidrotermalno kemijo, minevanjem časa in senzoričnimi sistemi, sledeč spremembam zunaj človeškega merila.

Umetniška skupina je ustvarila delo, sestavljeno iz več majhnih formacij kemičnih vrtov v raztopini vodnega stekla (natrijevega metasilikata), da bi omogočili poetični vpogled v raziskave kemijskih procesov ob izvoru življenja na Zemlji. Teoretsko ozadje projekta temelji na prispevku z naslovom Od kemičnih vrtov do kemobrionike (From chemical gardens to chemobrionics), ki ga je 29. maja 2015 izdala skupina 21 uglednih znanstvenikov in znanstvenic. Ponovno so pozvali k raziskavam načel samosestavljajočih se struktur, da prišli do novih spoznanj o izvoru metabolizma v zgodnjih geoloških obdobjih Zemlje.

The chemical reactions are monitored by cameras to detect changes in colour and shape using microcontrollers. The changes affect the code for live sound generation and slowly work to alter the generative drone composition pervading the gallery space. It goes beyond the human perception of time. It calls for a perspective that considers multiple dimensions of temporal rhythms in space with slow modulation beyond the spectrum audible to the human ear.

Kemične reakcije nadzirajo kamere z mikrokrmilniki, ki zaznavajo spremembe barv in oblik kemičnih vrtov. Spremembe vplivajo na kodo za generiranje zvoka v živo in počasi spreminjajo generativno kompozicijo šumečih in brnečih zvokov, ki prežemajo galerijski prostor. Projekt presega človeško dojemanje časa. Zahteva perspektivo, ki upošteva več razsežnosti časovnih ritmov v prostoru s počasno modulacijo onkraj spektra, slišnega človeškim ušesom.

Osnovni koncept tega dela temelji na ustvarjanju razmer, v katerih je v ospredju rast kemičnih struktur. Človeška pričakovanja so postavljena v ozadje, da bi spodbudili stanje spremenjenega poslušanja, v katerem smo izpostavljeni globokem geološkem minevanju časa.

Antagonizem med človekom in zemeljskimi procesi je neposredna posledica antropocentričnega pogleda na svet. V dobi antropocena potrebujemo radikalno spremembo tovrstne perspektive, če želimo kot vrsta preživeti. Znanstveniki so se podali v iskanje dokazov za izvor biotskih protocelic v abiotskih tvorbah v posebnih hidrosferskih razmerah. Poleg tega si Časovni zamik zastavlja vprašanje o razumevanju življenja s spremenjenimi načini zaznavanja. Vprašanje o izvoru življenja neizogibno stremi k vprašanju o končnosti samih oblik življenja, kajti barvite biomimetične morfologije kemičnih vrtov so fascinantna imitacija življenja. V zadnjih nekaj stoletjih so kemični vrtovi v polju znanosti prešli od otroških imitacij življenja do samega izvora življenja na Zemlji.

Barvite biomimetične morfologije kemičnih vrtov so fascinantna imitacija življenja. Ključ do teh čudovitih struktur, ki so bile dolga desetletja zaklenjene v alkimistični sobi čudes, je ponovno preučevanje kemobrionike, ki združuje kemijo, fiziko, biologijo in znanost o materialih. Kemobrionika je samorazmnoževanje oziroma rast kemičnih struktur, ki so nagnjene k formiranju vedno večje koncentracije v pogojih osmotskega tlaka in plovnosti. Znanstvenice in znanstveniki v teh abiotskih formacijah ponovno iščejo izvor prototipov biotskih celic. Tako so v zadnjih nekaj stoletjih kemični vrtovi prepotovali pot od imitacije do originala; od otroških ponaredkov življenja do samega izvora življenja na Zemlji.

Vztrajnostni performans Časovni zamik uporablja kemične vrtove kot vitraže za raziskovanje optike, ki spreminja kulturni pogled na svet in ločevanje organske in neorganske materije. Drugačni pogled na materijo omogoča interdisciplinarno raziskovanje, ki prispeva k bolj holističnem pogledu na (geološke, kemične, družbene, politične) procese v svetu. Kemični vrtovi niso nova tema, čeprav se šele danes kaže kot presenetljivo raziskovalno področje in odličen primer samoorganiziranih neuravnoteženih procesov v kemiji, ki ustvarjajo kompleksne strukture in združuje kemijo, dinamiko tekočin in vedo o materialih. Raziskavam na področju kemobrionike daje legitimnost razvoj novih materialov v tržne namene; Časovni zamik pa spodbuja obravnavo materialov, ki ohranja fascinacijo nad potencialom razvojem nanomaterialov brez njihove vpetosti v tržna razmerja. Vztrajnostni performans v odprtem laboratoriju Časovni zamik z vidika zgodovine znanosti govori o dognanjih, ki niso samo rezultat natančnih raziskav, temveč tudi proizvod kulturnega okolja.

The installation takes the viewpoint of the history of science to talk about findings, which are primarily a product of the cultural environment not just a result of research.

Instalacijo, ki je osnova za kemično-akustične eksperimente v živo, sestavlja več manjših formacij kemičnih vrtov v raztopini vodnega stekla (natrijev metasilikat). Delujejo kot okna v raziskovanje začetkov življenja in kemičnih procesov, ki se odvijajo hitro, vendar preveč počasi, da bi jih zaznali s človeškim očesom. Na kemične reakcije, pri katerih vidne spremembe nastajajo v razponu od 8 do 48 ur, so usmerjene kamere, ki preko mikrokontrolerja zaznavajo spremembe v barvi in obliki. Spremembe učinkujejo na kodo za generiranje zvoka v živo in počasi spreminjajo sozvočje, ki je vseprisotno v galerijskem prostoru. Zvočenje izven področja človeškega časa kliče po perspektivi, ki upošteva večplastnost časovnih ritmov v okolju.

Pretekle samostojne razstave:
Aksioma Project Space, Ljubljana, Slovenia, 17–19 December 2015
@ [KONTEJNER.org], Pogon Jedinstvo, Močvara Club, Zagreb, Croatia, 20–22 March 2017
Simulaker Gallery, Novo mesto, Slovenia, 5 to 27 May 2017
esc – medien kunst labor, Graz, Austria, 4 May to 29 July 2018

Pretekle skupinske razstave:
Device_art 5.016, Eastern Bloc Gallery, Montreal (CA), 12 May – 1 June 2016
@ Ars Electronica Festival, Radical Atoms Exhibition, POSTCITY Bunker, Linz, Austria 2016, 8–12 September 2016
@ Experiment Zukunft exhibition, Kunsthalle, Rostock, Germany, 23 March – 4 May 2019
@ IZIS #7 Festival – Invazija, Monfort, Portorož, Slovenia, 5 – 26 July 2019
@ The Beauty of Early Life. Traces of Early Life, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, DE, 26 March – 24 July 2022

The project Time Displacement / Chemobrionic Garden got a nomination for STARTS 2016! It was selected from 1,861 projects into top 30 project of STARTS 2016 award.

Instalacija Časovni zamik: Kemobrionični vrt je bila omenjena v izbrani zgodbi na spletni strani NASA’s Astrobiology Institute.

O zgodovini kemičnih vrtov

Zgodovina kemičnih vrtov je od samega začetka prepletena s poskusi, ki razmnoževanja oblik v kemičnih reakcijah primerjajo z biološkimi oblikami. Znanstvene raziskave iz zgodnjega 19. stoletja so si prizadevale dokazati, da se je biološko življenje razvilo iz neorganskega sveta fizike in kemije: iz kemičnih vrtov in osmotskih sil, iz difuzije in drugih fizikalno-kemijskih mehanizmov. Njihova prizadevanja na področju plazmogeneze in sintetične biologije je ovrgla genetika v 20. stoletju, ko je dokazala kompleksnost dednih celic z izolacijo DNK. V 21. stoletju, 29. maja 2015 je skupina 21. uglednih znanstvenic in znanstvenikov objavila raziskavo Od kemičnih vrtov h kemobrioniki (From chemical gardens to chemobrionics), ter ponovno pozvala k raziskavam zakonitosti samozdruževalnih struktur, ki naj bi bile pripeljale – kot predlagajo – do izvora metaboličnih sistemov v zgodnjih geoloških dobah Zemlje. (Iz besedila From chemical gardens to chemobrionics, (29. 5. 2015) pod katerega se je podpisalo 21 mednarodnih znanstvenic in znanstvenikov.

Časovna zamik / Kemobrionični vrt je del Chemobrionics COST Action, namenjene raziskovalnim skupinam po vsej Evropi. Spodbuja nove, inovativne in interdisciplinarne znanstvene raziskave na področju kemobrionike. Cilj skupine je graditi povezave med različnimi skupnostmi, da bi omogočili razumevanje in nadzor fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnosti samoorganiziranih procesov padavin.

Odprti laboratorij

Vztrajnostni performans v odprtem laboratoriju je namenjen laični in znanstveni publiki, ki se bo seznanila z zakonitostmi osmotskih sil in postopki za gojenje kristalnih tvorb. V laboratoriju bodo obiskovalci in obiskovalke preizkušali delovanje osmoze v solni raztopini s kemičnimi sestavinami kot so: natrijev silikat, natrijev acetat, kalcijevdiklorid, bakrov(II) sulfat, železov(III) klorid, kromov(II) klorid, železov(II) sulfat, kobaltov(II) klorid, aluminij kalijev aluminijev sulfat, manganovdiklorid, nikljev(II) sulfat. Publika se bo seznanila tudi s postopki v živo generirane glasbe, ki se modulira v upočasnjenem času izven spektra, ki bi ga zaznalo človeško uho.

Kratke biografije

Robertina Šebjanič (SL) združuje umetnost, tehnologijo in znanost. Svoje ideje in koncepte pogosto uresničuje v sodelovanju z drugimi, skozi interdisciplinarno in neformalno povezovanje v svojem delu. Je članica Hackteria Network, Ljudmila, Zavod UR in Theremidi Orchestra.

Aleš Hieng – Zergon (SL) je po poklicu kemijski inženir, didžej, producent elektronske glasbe in zvočni umetnik. Deluje tudi na področju avdiovizualnih predstav in DIY elektronike. Zanima ga zvočno in avdiovizualno eksperimentiranje ter klubska glasba.

Ida Hiršenfelder (SL) je zvočna umetnica in arhivistka iz Ljubljane. Osrednja področja njenega raziskovanja so zvočna ekologija in prostorska glasba. V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova +MUSM sodeluje pri projektih, povezanih z digitalnimi arhivi.

Opomba

*Kemobrionika je neologizem za interdisciplinarno raziskovanje brionike. Združuje različna področja znanosti, kot so kemija, fizika, biologija in znanost o materialih. Izraz je bil prvič predlagan v članku From Chemical Gardens to Chemobrionics, objavljenem 29. maja 2016, ki ga je podpisalo 21 priznanih mednarodnih znanstvenikov in znanstvenic.

Instalment plan at Aksioma Project Space, Ljubljana, SI, 2015-6
time-displacement-aksioma-handout, SI

Instalment plan at Radical Atoms and the Alchemists of our Time, Post City, Ars Electronica, Linz, AT, 2016
time-displacement-ars-handout

Instalment plan at Kontejner.org – Pogon Jedinstvo Hall, Zagreb, HR, 2017
time-displacement-kontejner-handout

Instalment plan at Simulaker Gallery, Novo Mesto, SI, 2017
time-displacement-simulaker-handout

nstalment plan at esc, medien kunst labor, Assonance of Drops exhibition, Graz, AT, 2018
time-displacement-esc-handout-EN
time-displacement-esc-handout DE

Instalment plan at Experiment Zukunft exhibition, Kunsthalle, Rostock, DE, 2019
time-displacement-kunsthalle-rostock-DE

Instalment plan at IZIS Festival, Monfort, Portorož, SI, 2019
time-displacement-monfort-handout, EN
time-displacement-monfort-handout, SI

Instalment plan at The Beauty of Early Life. Traces of Early Life exhibition, ZKM, Karlsruhe, DE, 2022
time-displacement-ZKM-EN
time-displacement-ZKM-DE