Skladbe so pripravili: ebe, Oskar Kandare, Maja Kraljič, Katja Kavaš, Ana Lora, Megamagenta, Görkem Özdemir, Karmen Ponikvar, Neja Rakušček, Roliño, Saša Ropač, Fedja Saksida in Pia Sovinc.

Datum izdaje: 25. januar 2024, Bandcamp

Na kompilaciji so zbrane skladbe dvanajstih od petdesetih udeleženk_cev delavnic za snemanje elektromagnetnega polja ‘Tipalke za elektromagnetno polje‘ in ‘Enostavne tipalke za EMF‘, ki so potekale med decembrom 2021 in marcem 2023 v Ljubljani. Na delavnicah so udeleženke_ci izdelali elektronsko “naredi sam_a” napravo za snemanje zvoka v spektru elektromagnetnih frekvenc (EMF). Poleg tega so se naučile_i izbirati, urejati zvoke in jih komponirati v glasbena dela.

Med snemanjem na terenu so v svoji okolici iskale_i naprave, ki oddajajo elektromagnetne valove v različnih frekvenčnih območjih. Trajanje njihove smiselne zvočne sekvence se je prilagajalo tako na najdeni zvok kot na njegov namen. Njihove estetske preference pa so pripeljale do različnih žanrov, ki so segajo od tehna do čistega hrupa.

V javnosti obstaja skrb glede vpliva elektromagnetnega sevanja elektronskih strojev na biotske organizme, čeprav trenutni znanstveni podatki ne potrjujejo niti ne zavračjajo povezave med emisijami naprav in zdravjem. Študije kažejo, da je vpliv tesno povezan s parametri, kot so trajanje, pogostost in intenzivnost izpostavljenosti.

Estetsko in glasbeno doživljanje širjenja elektromagnetnih polj presega fizikalne lastnosti in medicinske ali regulativne vidike ter obravnava elektromagnetizem kot primarno sevanje v vesolju, ki proizvaja zvok. V vesolju zvok obstaja le v atmosferah, sicer pa obstajata le globoka praznina in elektromagnetno sevanje različnih jakosti. Poslušalke_ce vabimo, da se uglasijo s temi kozmičnimi emisijami.

Serijo delavnic je podprla konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art.

Obdelava zvoka: Ida Hiršenfelder in Aleš Hieng – Zergon
Ilustracija naslovnice po predlogi Microsoft Bing Image Creator (25. december 2023): Ida Hiršenfelder
Odnosi z javnostmi: Rea Vogrinčič in Petra Vanič