short bio | _eng _si

[lang_english]
Ida Hiršenfelder (1977) is a Ljubljana, Slovenia based media art critic and curator for media art. She is a collaborator of +MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova for Network Museum online aggregator of contemporary art archives. From 2007 to 2013 she was an archivist at Digital Video Art Archive, DIVA Station, SCCA-Ljubljana. Archives and their disappearance are one of her interests, resulting in lectures dealing with media archeology and the history of Internet. She is also an advocate of free and open source software. From 2010 to 2014 she was a curator at Ljudmila, Ljubljana Art and Science Laboratory. She is a member of Theremidi Orchestra and collaborates with media artist Saša Spačal on a series of sonoseismic installations produced by Kibla, with Saša Spačal she also co-initiated ČIPke – Initiative for Women with a Sense for Technology, Science and Art. Web: beepblip.org

[lang_slovene]

Ida Hiršenfelder (1977) je kuratorka in kritičarka za intermedijsko umetnost, ki živi in dela v Ljubljani. Zaposlena je v +MSUM Muzeju sodobne umetnosti Metelkova kot arhivistka, pri čemer skrbi za projekt digitalizacije zvočno vizualne kulturne dediščine Mrežni muzej in druge muzejske digitalne aplikacije. Med leti 2007 in 2013 je bila arhivistka za projekt Postaja DIVA, Digitalni video arhiv pri Centru za sodobno umetnost, SCCA-Ljubljana. Arhivi in njihovo izginevanje je eno od raziskovalnih področij, iz katerega izhajajo njena predavanja o medijski arheologiji in zgodovini novih medijev. Je zagovornica in uporabnica prostega in odprtokodnega programja. Med leti 2010 in 2014 je bila kuratorka pri Laboratoriju za znanost in umetnost, Ljudmila. Je članica kolektiva za zvočno umetnost Theremidi Orchestra. Z intermedijsko umetnico Sašo Spačal sodeluje pri seriji sonosezmičnih instalacij v produkciji Kible in Aksiome. S Sašo Spačal je tudi sopobudnica iniciative ČIPke za ženske s čutom za tehnologijo, znanost in umetnost. Instalacijo Časovni zamik – Kemobrionični vrt je leta 2016 v sodelovanju z intermedijsko umetnico Robertino Šebjanič in zvočnim umetnikom Alešem Hiengom – Zergonom razstavljala na festivalu Ars Electronica v Lizu. Splet: beepblip.org

Advertisements